fiscalistenonline.nl: Het functioneringsgesprek een samenvattend overzicht
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Het functioneringsgesprek een samenvattend overzicht

Waarom een functioneringsgesprek
Een functioneringsgesprek is een gesprek tussen leidinggevende en werknemer over de kwaliteit van het functioneren en alle factoren die op het functioneren van invloed zijn.
Het gesprek richt zich op het heden én op de toekomst. Het doel is het functioneren van de medewerker te verbeteren door hindernissen weg te nemen en in te spelen op ontplooiingswensen en toekomstplannen. In de gesprekken staat het evenwicht tussen het persoonlijke belang en het bedrijfsbelang centraal.

Wie geregeld bijpraat met zijn medewerkers, is op de hoogte van wat er in het bedrijf speelt. Functioneringsgesprekken zijn een prima middel om de vinger aan de pols te houden. Maar dan moet je ze wel op de juiste wijze voeren.

Gelijkwaardig
Functioneringsgesprekken zijn tweezijdig en gelijkwaardig. De blik is op de toekomst gericht en het gesprek kan over alles gaan zolang het maar met het werk te maken heeft. Medewerker en leidinggevende bepalen samen de agenda; het functioneren van hen allebei kan aan de orde komen, naast onderwerpen als werkinhoud, relaties met collega’s en leidinggevenden, werkomstandigheden en toekomstplannen. De gesprekspartners sluiten het gesprek af met concrete acties en afspraken. Rechtspositionele maatregelen horen niet in een functioneringsgesprek: daarvoor is een beoordelingsgesprek nodig.

Kwaliteit
De meeste bedrijven kennen inmiddels functioneringsgesprekken of iets wat ervoor doorgaat. Maar dat zegt niets over de kwaliteit. Veelgehoorde kritiek van medewerkers is dat leidinggevenden -vanuit een verkeerd soort time-management- het gesprek even snel tussendoor afraffelen of de afspraken zo weten in te richten dat de 'actie' alleen bij de medewerker ligt. Stap als leidinggevende niet in deze valkuilen.
Gebruik het functioneringsgesprek om het samen met de medewerker eens te worden over toekomstige werkresultaten. Als je daarbij nog allebei vrijuit uw zegje kunt doen, kun je het een geslaagd gesprek noemen.

Continu systeem
Voorkom dat je een medewerker een jaar lang laat aanmodderen en vervolgens in een functioneringsgesprek meldt dat er niets van deugt. Zorg voor een duidelijk en continu systeem van personeelsbegeleiding. Een methode die zijn succes heeft bewezen, is om aan het begin van het jaar in een functioneringsgesprek afspraken te maken over de werkresultaten voor de komende periode en alles wat van beide kanten nodig is om ze te bereiken. Tegen het einde van het jaar bespreek je in een beoordelingsgesprek wat ervan terecht is gekomen.

Bijsturen
Goede resultaten worden beloond, bij tegenvallende prestaties bekijk je samen met de medewerker wat er mis is gegaan en hoe dat kan worden bijgestuurd. Met zo'n systeem weet iedereen waar hij aan toe is. Uiteraard is het voor jou als leidinggevende geen excuus om niet de vinger aan de pols te houden. Als je in de tussentijd niets van je laat horen, verspeel je je recht van spreken. Plan daarom regelmatige gesprekken met medewerkers, informeer naar de voortgang en geef als daar aanleiding toe is, eens een complimentje. Kortom: laat merken dat je oog en oor hebt voor wat zich op de werkvloer afspeelt.

Vertrouwelijke sfeer
Meestal gaat het er in functioneringsgesprekken niet zo formeel aan toe. Soms, als er spanningen zijn of als de medewerker wat nerveus is, moet je wat extra moeite doen om een vertrouwelijke sfeer te creëren. Met een kopje koffie of een informeel praatje vooraf kom je in zo'n geval een heel eind. Let er wel op dat de rollen duidelijk blijven. Je bent baas en zult dat ook moeten laten blijken. Ja, ook dat kan in een informele sfeer. Zelfs als er gevoelige gespreksonderwerpen zijn aan te snijden.

Lees verder op pagina 2 voor de onderdelen van een functioneringsgesprek en een aantal voorbeeldvragen.

Eerder geplaatste artikelen

Spannendste denker in de economie komt met baanbrekende visie
In ‘De economie van goed en kwaad’ bekijkt Tomáš Sedlácek zijn vakgebied door een volstrekt nieuwe bril endaagt hij ons uit tot een volstrekt nieuwe kijk op de wereld....
Lees meer...
Leidinggevende heeft minder last van stress
Leidinggevenden hebben minder last van stress dan ‘gewone’ werknemers, dat geldt zowel voor mannen als vrouwen. Dat blijkt uit onderzoek onder 1672 hoogopgeleiden door Intermediair en de ...
Lees meer...
Vrouwen onontbeerlijk in top management
Uitvoerig onderzoek wijst uit dat vrouwen onontbeerlijk zijn in het top management van succesvolle bedrijven. Diversiteit en een goede balans in leiderschap wapenen bedrijven om het hoofd te bieden a...
Lees meer...
Hier klikken