fiscalistenonline.nl: Leidinggeven: dit moet je kunnen
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Leidinggeven: dit moet je kunnen

Delegeren
In de rol van manager ben je minder bij de dagelijkse praktijk betrokken en probeer je op een hoger niveau de afdeling goed te laten functioneren. Een goede leidinggevende doet daarom zo min mogelijk inhoudelijke taken nog zelf en helpt in plaats daarvan zijn of haar medewerkers om alle taken zoveel mogelijk zelfstandig uit te kunnen voeren.

In feite kun je volgens Gary Topchick, auteur van het boek ‘Plotseling manager’ medewerkers onderbrengen in vijf stadia, van junior tot senior medewerker. In fase 1, de aandachtsfase, maakt de medewerker veel fouten en vergt hij veel aandacht van de manager. In fase 2, de blindvaarfase, is de medewerker wel gemotiveerd maar ontbreekt het hem of haar nog aan de juiste kennis en vaardigheden. In fase 3, de stabiele fase, functioneert de medewerker weliswaar zelfstandig maar op een middelmatig niveau. In fase 4, de groeifase, presteert de medewerker op hoog tot zeer hoog niveau. In fase 5, de doenfase, functioneert de medewerker excellent en is hij/zij inhoudelijk misschien zelfs wel beter dan de manager. Je doel als manager is om te zorgen dat de meeste medewerkers in fase 4 of 5 zitten, zodat ze goed zelfstandig kunnen functioneren en je als manager dus ruimte hebt om je op de grote(re) lijnen te richten. Je medewerkers laten toegroeien naar fases 4 en 5, door training, begeleiding, of training on the job van een meer ervaren medewerker.

Feedback geven

Feedback geven heeft alleen zin als het tijdig en specifiek is. Wacht dus niet met het geven van feedback tot het jaarlijkse functioneringsgesprek. Als je zelf pas na een half jaar een reactie krijgt op eerder functioneren, voel je je ook bekocht. Wees ook specifiek, geef voorbeelden en denk of laat de ander zelf nadenken over een betere aanpak. ‘Je bent te langzaam’ helpt de ander niet om tot betere prestaties te komen. Overigens beklijft positieve feedback beter, ookal is negatieve feedback natuurlijk een stuk makkelijker om te geven.

Motiveren
Zonder gemotiveerde medewerkers blijven alle verantwoordelijkheden toch op de schouders van de manager liggen. Motiveren bestaat groteneels uit twee zaken: actief luisteren en vragen stellen. Uit actief luisteren – oftewel open vragen stellen, doorvragen en op z’n tijd samenvatten wat de ander zegt – spreekt waardering. Door te vragen wát de ander precies nodig heeft om gemotiveerd en betrokken te kunnen werken, kom je erachter wat die ander precies motiveert.

Positief werkklimaat scheppen
Een positief klimaat geeft energie, negativiteit kost energie. Een positief werkklimaat heeft vooral te maken met het creëren van een prettige, open sfeer waarbinnen medewerkers zich op hun gemak voelen. In die prettige sfeer durft een medewerker fouten toe te geven en collega’s aan te spreken. Om een positief klimaat te scheppen, geef je als leidinggevende zelf het goede voorbeeld en laat je ook ruimte over voor informele gesprekken. Aandacht is hierbij het toverwoord. Medewerkers motiveren is overigens vooral een kwestie van praten met elkaar en vrágen wat de ander motiveert.

Beslissen
Cruciaal element in het takenpakket van de manager is het nemen van beslissingen. Om tot een beslissing te komen doorloopt men vijf stadia. 1) Het begint met het analyseren van het probleem. 2) Vervolgens inventariseer je de opties. 3) Weeg de ene mogelijkheid af tegen de andere. 4) Maak een keuze en 5) evalueer dat besluit. Het helpt om de fases los van elkaar te trekken of om het dilemma uit te leggen aan een onpartijdige partij. Teveel keuze helpt weer niet, volgens psychologen zijn we daar niet op gebouwd. Voor moeilijke beslissers zijn er gelukkig diverse boekjes over beslissen. Voor de beslissers die het echt niet zelf afkunnen of de hele moeilijke beslissingen bestaat er ook beslissingssoftware, waarbij alle voors en tegens gewogen tegen elkaar afgezet worden.

Cruciale managementvaardigheden

  • Wat je moest doen in je oude functie vertalen naar laten doen in je nieuwe functie - met uitzondering van evaluaties, beslissen over grote uitgaves en omgaan met gevoelige kwesties.
  • Ontwikkelen van je medewerkers door taken te delegeren en hen te trainen
  • Actief luisteren
  • Feedback geven en nemen
  • Medewerkers motiveren

Bron: Plotseling manager, oefeningen in leiderschap, van Gary S. Topchick

Bron

Eerder geplaatste artikelen

Spannendste denker in de economie komt met baanbrekende visie
In ‘De economie van goed en kwaad’ bekijkt Tomáš Sedlácek zijn vakgebied door een volstrekt nieuwe bril endaagt hij ons uit tot een volstrekt nieuwe kijk op de wereld....
Lees meer...
Leidinggevende heeft minder last van stress
Leidinggevenden hebben minder last van stress dan ‘gewone’ werknemers, dat geldt zowel voor mannen als vrouwen. Dat blijkt uit onderzoek onder 1672 hoogopgeleiden door Intermediair en de ...
Lees meer...
Vrouwen onontbeerlijk in top management
Uitvoerig onderzoek wijst uit dat vrouwen onontbeerlijk zijn in het top management van succesvolle bedrijven. Diversiteit en een goede balans in leiderschap wapenen bedrijven om het hoofd te bieden a...
Lees meer...
Hier klikken