fiscalistenonline.nl: Gedragsregels voor leidinggevenden
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Gedragsregels voor leidinggevenden

De stijl van leidinggeven heeft invloed op het effect van het functioneren van de medewerker. Het gedrag van de leidinggevende bepaalt mede, of alle capaciteiten van de medewerker ten volle benut worden en of hij met volledige inzet en motivatie werkt.
Wij gaan er vanuit, dat het bedrijf erbij gebaat is, als medewerkers op een volwassen manier verantwoordelijk gesteld worden voor hun eigen prestaties.
Onderstaande regels beschrijven een manier van leidinggeven, die erop gericht is zoveel mogelijk gebruik te maken van de capaciteiten van de medewerkers.

1.       De leidinggevende draagt de doelstellingen van het bedrijf uit en vertaalt ze in  concrete afdelings- en individuele doelen, zodat de mensen weten wat er van hen verwacht wordt

2.       De verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de afdeling zijn goed verdeeld

 • Er is duidelijkheid over de verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 • Beslissingen komen zo laag mogelijk in de organisatie tot stand

3.       Er vindt open communicatie plaats, horizontaal en verticaal

 • De leidinggevende is schakel in de communicatie in de onderneming en zorgt voor noodzakelijke informatieuitwisseling
 • Medewerkers kennen de resultaten van hun werk en er vindt controle plaats op realisering en waarborging van doelen en afspraken
 • Medewerkers worden aangesproken op onacceptabel gedrag
 • Kritiek wordt onderzocht op bruikbaarheid
 • Mensen worden aangemoedigd om afwijkende meningen te geven
 • Verschillende belangen worden gerespecteerd
 • Er is ruimte voor informeel contact
 • Deelname aan medezeggenschapsorganen wordt ondersteund

4.       De leidinggevende maakt optimaal gebruik van de aanwezige capaciteiten van medewerkers

 • Mensen worden betrokken bij het beleid van de afdeling
 • Mensen worden betrokken bij het aanpakken van problemen
 • Mensen worden gestimuleerd met verbeteringsvoorstellen te komen
 • Ontwikkelingsniveau en niveau van het werk worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd
 • Ontwikkeling van mensen wordt gestimuleerd
 • Mensen werken zo zelfstandig mogelijk. Initiatief wordt aangemoedigd

5.       De leidinggevende is coach voor zijn medewerkers

 • Hij fungeert als klankbord, als daar behoefte aan is
 • Hij stimuleert medewerkers kritisch naar het eigen functioneren te kijken en zichzelf te verbeteren en ondersteunt hen daarbij
 • Hij verschaft de middelen, die voor medewerkers noodzakelijk zijn om te kunnen functioneren

6.       De motivatie van mensen wordt gestimuleerd

 • De leidinggevende past zijn stijl van leidinggeven aan aan verschillen tussen medewerkers en situaties
 • De leidinggevende acht zichzelf verantwoordelijk voor toepassing van verantwoord personeelsbeleid in zijn afdeling en maakt gebruik van deskundige ondersteuning
 • Ambities en ontplooiingsbehoeften van medewerkers worden besproken en zoveel mogelijk gestimuleerd
 • De leidinggevende bewaakt juiste toepassing van de arbeidsvoorwaarden in zijn afdeling
 • De leidinggevende is een voorbeeld voor zijn medewerkers betreffende inzet, huisregels en loyaliteit
 • Prestaties worden aangemoedigd en beloond
 • Durf, creativiteit en zelfstandig werken worden gestimuleerd
 • De mensen worden gerespecteerd en in hun waarde gelaten

Bron: willemsen managementondersteuning BV

 

Eerder geplaatste artikelen

Spannendste denker in de economie komt met baanbrekende visie
In ‘De economie van goed en kwaad’ bekijkt Tomáš Sedlácek zijn vakgebied door een volstrekt nieuwe bril endaagt hij ons uit tot een volstrekt nieuwe kijk op de wereld....
Lees meer...
Leidinggevende heeft minder last van stress
Leidinggevenden hebben minder last van stress dan ‘gewone’ werknemers, dat geldt zowel voor mannen als vrouwen. Dat blijkt uit onderzoek onder 1672 hoogopgeleiden door Intermediair en de ...
Lees meer...
Vrouwen onontbeerlijk in top management
Uitvoerig onderzoek wijst uit dat vrouwen onontbeerlijk zijn in het top management van succesvolle bedrijven. Diversiteit en een goede balans in leiderschap wapenen bedrijven om het hoofd te bieden a...
Lees meer...
Hier klikken