fiscalistenonline.nl: Coaching door leidinggevende
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Coaching door leidinggevende

Coaching is er op gericht, de medewerker zo zelfstandig mogelijk te laten werken, door hem te helpen:

 • het eigen gedrag en de normen en waarden, die daaraan ten grondslag liggen, kritisch te evalueren en zo nodig bij te stellen.
 • daarvoor zelf oplossingen te bedenken en vaardigheden te ontwikkelen.


Instrumenten voor coaching:

 • De juiste omgeving scheppen
  Medewerkers moeten weten, dat ze kunnen werken in een klimaat, waarin ze geholpen worden als dat nodig is en waar van fouten geleerd wordt. Fouten worden niet meteen afgestraft.
 • Doelen vaststellen
  Doelen verschaffen duidelijkheid over wat men van elkaar verwacht. Door de medewerker te betrekken bij het vaststellen van de resultaten, die van hem verwacht worden, zal hij daarvoor ook de verantwoordelijkheid nemen.
 • Relevante informatie doorgeven
  Een belangrijke taak van leidinggeven is het doorgeven van informatie. Medewerkers kunnen alleen dan zelfstandig functioneren en op tijd inspelen op situaties als men alle beschikbare informatie ook zelf mag gebruiken.
 • Zorgen voor faciliteiten
  De leidinggevende heeft de mogelijkheden en bevoegdheden om de medewerkers de middelen te verschaffen om opgedragen werkzaamheden zo goed mogelijk te kunnen vervullen.
 • Resultaten evalueren
  Mensen hebben er behoefte aan te weten, of hun werk ook het gewenste resultaat oplevert.
  Bespreken van de resultaten biedt ook de mogelijkheid, te leren van de opgedane ervaringen. Succesvol een taak beëindigen is een stimulans om vol vertrouwen aan de volgende taak te beginnen.
 • Als klankbord fungeren
  • Gevoelens bespreken:
   Een belangrijke factor in het gedrag van mensen is het gevoel. Mensen kunnen zich bewust worden van de invloed van het gevoel op het gedrag, door de eigen gevoelens te onderzoeken en er met iemand over te praten.
  • Luisteren:
   Actief luisteren stimuleert de medewerker zijn gedrag goed te analyseren en zelf na te denken over zijn keuzes. Actief luisteren maakt ook duidelijk, dat de leidinggevende steun wil verlenen en belangstellend is.
  • Feedback geven:Mensen zijn zich niet altijd bewust van de reacties, die het eigen gedrag bij anderen oproept. Informatie over het effect van het gedrag op anderen, helpt de medewerker de effectiviteit van zijn gedrag te beoordelen en eventueel bij te stellen.


Bron: willemsen managementondersteuning BV


Eerder geplaatste artikelen

Spannendste denker in de economie komt met baanbrekende visie
In ‘De economie van goed en kwaad’ bekijkt Tomáš Sedlácek zijn vakgebied door een volstrekt nieuwe bril endaagt hij ons uit tot een volstrekt nieuwe kijk op de wereld....
Lees meer...
Leidinggevende heeft minder last van stress
Leidinggevenden hebben minder last van stress dan ‘gewone’ werknemers, dat geldt zowel voor mannen als vrouwen. Dat blijkt uit onderzoek onder 1672 hoogopgeleiden door Intermediair en de ...
Lees meer...
Vrouwen onontbeerlijk in top management
Uitvoerig onderzoek wijst uit dat vrouwen onontbeerlijk zijn in het top management van succesvolle bedrijven. Diversiteit en een goede balans in leiderschap wapenen bedrijven om het hoofd te bieden a...
Lees meer...
Hier klikken