fiscalistenonline.nl: Begeleiding cursusdeelnemers door leidinggevende
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Begeleiding cursusdeelnemers door leidinggevende

Een overzicht van mogelijke begeleidingsactiviteiten van leidinggevenden, als medewerkers van hen aan een cursusprogramma deelnemen voor verbetering van het effect van de cursus in de praktijk.

voorafgaand aan de cursus

 • bepaal mede de specifieke cursusbehoefte
 • bepaal het gewenste eindresultaat en de wijze waarop dit gemeten wordt
 • zie erop toe dat de cursus aansluit op de eigen praktijk
 • beslis mee over inhoud en werkwijze van de cursus
 • stel in overleg met de deelnemers een begeleidingsprogramma voor tijdens en na de cursus vast
 • informeer de deelnemers over doelen, inhoud en werkwijze van de cursus
 • bespreek de cursus en de gewenste veranderingen ook in de rest van de organisatie
 • stimuleer de bereidheid, de betrokkenheid en het zelfvertrouwen van de deelnemers

tijdens de cursus

 • laat deelnemers rapporteren over huiswerk, voortgang en leerervaringen
 • bespreek met deelnemers hun conclusies over toepasbaarheid en actieplannen
 • bespreek mogelijke obstakels voor toepassing van het geleerde
 • stel deelnemers in de gelegenheid nieuw gedrag te oefenen en stimuleer dat

na de cursus

 • evalueer de cursus met de deelnemer, o.a. aan de hand van de vooraf met hem besproken leerdoelen
 • controleer of de deelnemer de inhoud van de cursus begrepen heeft
 • stimuleer dat in het afdelingsoverleg de tijdens de cursus gesignaleerde knelpunten en oplossingen worden besproken
 • neem in het afdelingsoverleg besluiten om concrete veranderingen door te voeren
 • zorg voor regelmatige terugkoppeling over de leerresultaten in de praktijk
 • maak een afspraak met de deelnemer over een vervolg van de begeleiding na de cursus
 • zorg dat de deelnemer altijd op begeleiding kan terugvallen
 • maak concrete resultaten van de cursus algemeen bekend om elders veranderingsbereidheid te stimuleren
 • stimuleer een vervolg

 Bron: willemsen managementondersteuning BV

 


 

Eerder geplaatste artikelen

Spannendste denker in de economie komt met baanbrekende visie
In ‘De economie van goed en kwaad’ bekijkt Tomáš Sedlácek zijn vakgebied door een volstrekt nieuwe bril endaagt hij ons uit tot een volstrekt nieuwe kijk op de wereld....
Lees meer...
Leidinggevende heeft minder last van stress
Leidinggevenden hebben minder last van stress dan ‘gewone’ werknemers, dat geldt zowel voor mannen als vrouwen. Dat blijkt uit onderzoek onder 1672 hoogopgeleiden door Intermediair en de ...
Lees meer...
Vrouwen onontbeerlijk in top management
Uitvoerig onderzoek wijst uit dat vrouwen onontbeerlijk zijn in het top management van succesvolle bedrijven. Diversiteit en een goede balans in leiderschap wapenen bedrijven om het hoofd te bieden a...
Lees meer...
Hier klikken