fiscalistenonline.nl: Delegeren, een checklist
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Delegeren, een checklist

 • De leidinggevende draagt een deel van de te verrichten werkzaamheden over. Basisvoorwaarde is, dat de leidinggevende zijn medewerker echt vertrouwen geeft.
 • De opdracht moet een uitdaging bevatten en zo mogelijk probleemgericht geformuleerd zijn, zodat het vinden van een oplossing aan de medewerker wordt overgelaten.
 • De medewerker moet de capaciteiten hebben om de opdracht te kunnen uitvoeren.
 • Bespreek of de medewerker zich in staat acht, de opdracht onder genoemde voorwaarden te vervullen, of stel in overleg met hem andere voorwaarden vast.
 • Overtuig je van de acceptatie van de opdracht door de medewerker.
 • De opdracht moet duidelijk zijn. Leidinggevende en medewerker moeten allebei hetzelfde verstaan onder de opdracht. Bij de opdrachtverstrekking moeten misverstanden worden uitgesloten, om noodzakelijke correcties achteraf te voorkomen.
 • De opdracht moet volledig zijn:
  • welke eisen worden aan het eindresultaat gesteld?
  • welke taken en bevoegdheden krijgt de medewerker om de opdracht uit te voeren?
  • hoe is de besluitvorming geregeld?
  • aan welke criteria moet bij het vervullen van de opdracht worden voldaan?
  • wat zijn de normen waaraan het resultaat wordt getoetst?
  • welke tijd is voor het vervullen van de opdracht beschikbaar en wanneer moet ze zijn afgerond?
 • De opdracht moet uitvoerbaar zijn:
  • welke vrijheid van handelen krijgt de medewerker?
  • welke kosten mogen gemaakt worden?
  • welke informatie is beschikbaar?
  • welke ondersteuning van de organisatie mag ingeschakeld worden?
  • welke hulpmiddelen zijn beschikbaar?
  • informeer de rest van de organisatie over de bevoegdheden van de medewerker.
  • bied steun aan als de medewerker dat bij het uitvoeren van de opdracht denkt nodig te hebben.
 • De opdracht moet gecontroleerd worden. De leidinggevende en de medewerker maken vooraf afspraken over de manier, waarop de voortgang van het realiseren van de opdracht kan worden gecontroleerd:
  • Stel de tolerantiegrenzen vast, zodat de medewerker weet, wanneer hij contact moet hebben bij afwijkingen.
  • Maak voor grotere opdrachten een opdrachtfasering en maak afspraken over rapportering per fase.
  • Laat rapporteren over de aspecten tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie.
 • Maak duidelijke afspraken over hoe te handelen bij onvoorziene omstandigheden.

Bron: Willemsen managementondersteuning BV

 

 

 

 

Eerder geplaatste artikelen

Spannendste denker in de economie komt met baanbrekende visie
In ‘De economie van goed en kwaad’ bekijkt Tomáš Sedlácek zijn vakgebied door een volstrekt nieuwe bril endaagt hij ons uit tot een volstrekt nieuwe kijk op de wereld....
Lees meer...
Leidinggevende heeft minder last van stress
Leidinggevenden hebben minder last van stress dan ‘gewone’ werknemers, dat geldt zowel voor mannen als vrouwen. Dat blijkt uit onderzoek onder 1672 hoogopgeleiden door Intermediair en de ...
Lees meer...
Vrouwen onontbeerlijk in top management
Uitvoerig onderzoek wijst uit dat vrouwen onontbeerlijk zijn in het top management van succesvolle bedrijven. Diversiteit en een goede balans in leiderschap wapenen bedrijven om het hoofd te bieden a...
Lees meer...
Hier klikken