fiscalistenonline.nl: Salaris inleveren om ontslagronde te voorkomen
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Salaris inleveren om ontslagronde te voorkomen

Drie op de tien werknemers willen wel loon inleveren om een ontslagronde te oorkomen. Maar structureel uren inleveren om een boventallige collega te redden, ligt moeilijker.
1. Kun je minder gaan werken om een boventallig geworden collega te redden?
2. Wat zijn de financiële gevolgen van inleveren?

3. Heeft inleveren consequenties voor je verdere loopbaan?
4. Wat als je vervolgens zelf wordt ontslagen?
5. Heeft het gevolgen voor de sfeer op de werkvloer?

1. Kun je minder gaan werken om een boventallig geworden collega te redden?
FNV Bondgenoten spreekt er zelden iets over af in sociaal plannen, maar arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelder komt het in zijn praktijk wel tegen. Als er bij een reorganisatie op een afdeling maar één iemand uit moet, kunnen collega's beslissen allemaal een paar uur in te leveren om hem/haar te redden. Zijn er meer mensen boventallig verklaard, dan ligt het al moeilijker: anderen moeten dan te veel uren inleveren, of ze moeten voor één collega kiezen.
2. Wat zijn de financiële gevolgen van inleveren?
Behalve dat je bij werktijdverkorting minder verdient en minder vakantiegeld krijgt, heeft het ook gevolgen voor je pensioen. De grondslag voor je pensioen is een afgeleide van je salaris. Twintig procent loon inleveren, betekent grofweg twintig procent minder pensioenopbouw over de periode dat je minder werkt. Er zijn uitzonderingssituaties, zegt Van Gelderen. In sommige gevallen geeft de werkgever degene die minder gaat werken daarvoor een gedeeltelijke compensatie: ofwel hij geeft een bedrag ineens, ofwel hij betaalt een deel van het ingeleverde salaris toch door gedurende een vaste periode (bijvoorbeeld een jaar. Die extra som telt dan mee bij de bepaling van de pensioentoeslag, winstdeling en dergelijke. Alleen bij die specifieke regeling blijft de schade aan de pensioenopbouw beperkt, zegt Van Gelderen: ‘Maar dan ook alleen gedurende de afgesproken periode.' Je kunt ook overeenkomen dat de werktijdverkorting wordt teruggedraaid op het moment dat het weer beter gaat. Maar garanties zijn moeilijk te geven: hoe definieer je wanneer dat is?

3. Heeft inleveren consequenties voor je verdere loopbaan?
Uit onderzoek van de Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (OSA) blijkt dat vrouwen die in deeltijd werken daarvan blijvende schade ondervinden in hun loopbaan. Het effect op het loon is voor vrouwen en mannen drie jaar na dato negatief. Mannen lopen dat negatieve effect na die tijd weer in, vrouwen niet. Bovendien maken mensen die in deeltijd werken minder carrière.
4. Wat als je vervolgens zelf wordt ontslagen?
Als het bedrijf verder in de problemen komt, is een tweede ontslagronde niet uitgesloten. Ben je dan zelf de klos, dan wordt je WW-uitkering ook lager. Het recht op, maar ook de hoogte van de uitkering is namelijk gebaseerd op het gemiddeld aantal arbeidsuren in de 26 weken voorafgaand aan de eerste werkloosheidsdag, zegt Jan Stalman van UWV Werkbedrijf. Wel kun je met de werkgever afspreken dat een eventuele ontslagvergoeding, het bedrag dat je mee krijgt, gebaseerd blijft op het oude salaris.
5. Heeft het gevolgen voor de sfeer op de werkvloer?
Als je als werkgever voordat iemand ontslagen is zegt: ‘We hoeven niemand weg te sturen als we allemaal zoveel procent loon inleveren', kan dat volgens arbeidspsycholoog Jolet Plomp
het teamgevoel versterken. ‘Zo van: we knokken ons met zijn allen de crisis door.' Maar als er al iemand aangewezen is die moet vertrekken, legt het behoorlijk veel druk op collega's: van hen hangt de toekomst van de ontslagene af. Vooral oudere collega's hebben  het gevoel dat ze moeten aanbieden vervroegd met pensioen te gaan. ‘Maar als ze dat doen voor een ander, krijgen ze daar later nogal eens last van', aldus Plomp, die dergelijke gevallen wel in haar praktijk heeft gehad. ‘Ze wilden nog helemaal niet stoppen. Bovendien is het psychologisch ook niet makkelijk weg te gaan en dat je collega's daar blij mee zijn.'Leveren meerdere collega's werktijd in, dan gaan ze onwillekeurig toch extra kritisch naar de boventallige collega kijken. Plomp: ‘Doet hij wel extra aardig, is hij wel dankbaar genoeg en werkt hij wel net zo hard als ik?' Iets anders is, aldus Plomp, dat werknemers die boventallig zijn vaak begeleiding krijgen naar nieuw werk. Werknemers die vrijwillig één dag minder gaan werken, kunnen voor die uren waarschijnlijk geen nieuwe baan vinden.


bron

Eerder geplaatste artikelen

Vrouwen werken harder door crisis
Vier op tien vrouwelijke werknemers is door de economische crisis harder gaan werken. Dat blijkt uit een enquête van het human resourcesbedrijf SD Worx. In die groep zegt zelfs twee op drie vrouwen...
Lees meer...
Klokkenluiders worden beter beschermd
Klokkenluiders bij de rijksoverheid en de politie krijgen een betere bescherming. Een misstand kan voortaan vertrouwelijk worden gemeld bij een vertrouwenspersoon. Klokkenluiders die willen procederen...
Lees meer...
Ziekte en privacy
Werkgevers hebben een zeker recht op informatie over de ziekte van hun medewerkers. Aan de andere kant heeft de werknemer recht op bescherming van zijn privacy.Wat is nu precies privé en wat niet? ...
Lees meer...
Hier klikken