fiscalistenonline.nl: Help, mijn baas wil me ontslaan. Kan hij me zomaar op straat zetten?
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Help, mijn baas wil me ontslaan. Kan hij me zomaar op straat zetten?

Help, mijn baas wil me ontslaan. Kan hij me zomaar op straat zetten?

Nee. Je kunt alleen ontslagen worden als je werkgever daar een ontslagvergunning voor heeft. Die moet hij aanvragen bij UWV WERKbedrijf. Een vergunning is niet nodig als je ontslagen wordt met wederzijds goedkeuren, als je werkgever failliet gaat of als je in je proeftijd zit.

Voor een ontslag op staande voet is ook geen vergunning nodig, maar voor een ‘staandevoetje’ gelden weer andere regels. Zo moet er sprake zijn van een dringende reden (er kan van je werkgever redelijkerwijs niet worden verwacht dat hij je nog langer in dienst houdt) en het ontslag op staande voet moet direct nadat de dringende reden zich heeft voorgedaan worden aangezegd met onmiddellijke ingang, waarbij je werkgever moet aangeven wat de precieze reden van het ontslag op staande voet is.

Eerder geplaatste artikelen

Vrouwen werken harder door crisis
Vier op tien vrouwelijke werknemers is door de economische crisis harder gaan werken. Dat blijkt uit een enquête van het human resourcesbedrijf SD Worx. In die groep zegt zelfs twee op drie vrouwen...
Lees meer...
Klokkenluiders worden beter beschermd
Klokkenluiders bij de rijksoverheid en de politie krijgen een betere bescherming. Een misstand kan voortaan vertrouwelijk worden gemeld bij een vertrouwenspersoon. Klokkenluiders die willen procederen...
Lees meer...
Ziekte en privacy
Werkgevers hebben een zeker recht op informatie over de ziekte van hun medewerkers. Aan de andere kant heeft de werknemer recht op bescherming van zijn privacy.Wat is nu precies privé en wat niet? ...
Lees meer...
Hier klikken