fiscalistenonline.nl: Vakantiebijslag vertrekkende werknemer
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Vakantiebijslag vertrekkende werknemer

Een van onze werknemers gaat bij ons weg. Hij heeft een aantal vakantiedagen over die ik hem wil uitbetalen. Moet ik over deze uitkering vakantiebijslag rekenen?

Volgens de wet heeft een werknemer recht op een vakantiebijslag van minimaal 8% van zijn ‘ten laste van de werkgever komend loon’. Betaalt u vakantiedagen uit in geld, dan wordt deze vergoeding als loon beschouwd. U moet er belasting en sociale premies over afdragen en ook gewoon vakantiegeld over berekenen.

Er bestaan overigens twee alternatieven voor het uitbetalen van vakantiedagen. U kunt de werknemer verplichten zijn openstaande vakantiedagen op te nemen tijdens de opzegtermijn, op voorwaarde dat dit op redelijke gronden en in onderling overleg gebeurt. Daarnaast is er – in overleg – een regeling van onbetaald verlof bij de nieuwe werkgever mogelijk. De werknemer neemt daar dan zijn nog openstaande vakantiedagen op zonder dat deze nieuwe werkgever hem loon uitkeert.

Bron

Eerder geplaatste artikelen

Vrouwen werken harder door crisis
Vier op tien vrouwelijke werknemers is door de economische crisis harder gaan werken. Dat blijkt uit een enquête van het human resourcesbedrijf SD Worx. In die groep zegt zelfs twee op drie vrouwen...
Lees meer...
Klokkenluiders worden beter beschermd
Klokkenluiders bij de rijksoverheid en de politie krijgen een betere bescherming. Een misstand kan voortaan vertrouwelijk worden gemeld bij een vertrouwenspersoon. Klokkenluiders die willen procederen...
Lees meer...
Ziekte en privacy
Werkgevers hebben een zeker recht op informatie over de ziekte van hun medewerkers. Aan de andere kant heeft de werknemer recht op bescherming van zijn privacy.Wat is nu precies privé en wat niet? ...
Lees meer...
Hier klikken