fiscalistenonline.nl: Ontslag via UWV
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Ontslag via UWV

De meest voorkomende manier van ontslag verloopt via UWV WERKbedrijf (UWV). De werkgever heeft voor opzegging van de arbeidsovereenkomst vooraf toestemming (ontslagvergunning) nodig van UWV.

Procedure
UWV beoordeelt of uw ontslagaanvraag redelijk is. Ook moet u als werkgever kunnen bewijzen dat u genoeg inspanningen heeft geleverd om ontslag te voorkomen. De procedure voor de aanvraag van een ontslagvergunning bij UWV is als volgt:

- U doet schriftelijk een aanvraag voor een ontslagvergunning bij de UWV-vestiging bij uw bedrijf in de buurt. Bij de ontslagaanvraag geeft u aan wat de redenen van het ontslag zijn, bijvoorbeeld persoonlijke gronden, bedrijfseconomische redenen of langdurige ziekte. Deze redenen moet u kunnen bewijzen.
- UWV stuurt de aanvraag door naar uw werknemer.
- Uw werknemer krijgt twee weken de tijd om een verweerschrift in te dienen bij UWV.
- UWV stuurt u het verweerschrift van uw werknemer.
- UWV reageert meestal binnen zes weken op uw verzoek om een ontslagvergunning. De uiteindelijke beslissing stuurt UWV naar u en uw werknemer. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

Als UWV de ontslagvergunning verleent
Als UWV uw ontslagaanvraag goedkeurt, krijgt u een ontslagvergunning. Wilt u gebruik maken van deze vergunning? Dan moet u de werknemer binnen acht weken een brief sturen waarin u het arbeidscontract met hem opzegt. Op het moment dat u de werknemer heeft laten weten dat het arbeidscontract afloopt, gaat de opzegtermijn in. Meestal staat de lengte van de opzegtermijn in het arbeidscontract of in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Als dat niet het geval is, geldt de wettelijke opzegtermijn.

Als de ontslagvergunning niet is verleend door UWV
Als UWV uw ontslagaanvraag niet goedkeurt, blijft de werknemer bij u in dienst. U kunt dan bij de kantonrechter een verzoek indienen om het arbeidscontract alsnog te laten ontbinden.

Geen ontslagvergunning
Er is geen ontslagvergunning nodig wanneer het contract wordt beëindigd:
- met wederzijds goedvinden;
- tijdens de proeftijd;
- van rechtswege, bijvoorbeeld omdat een tijdelijk contract afgelopen is of omdat de werknemer overlijdt;
- op staande voet, bijvoorbeeld vanwege diefstal;
- via de kantonrechter;
- na een faillissement, door de curator.


Er kan ook geen gebruikgemaakt worden van de ontslagprocedure via het UWV wanneer de werknemer werkzaam is als:

- ambtenaar;
- onderwijzer of docent;
- geestelijke;

- huishoudelijke kracht bij een particulier gedurende maximaal twee dagen per week;
- medewerker bij een semi-overheidsintstelling waarvan het ontslagbesluit in handen is van de overheid


Checklist ontslagaanvraag bij het UWV

Eerder geplaatste artikelen

Vrouwen werken harder door crisis
Vier op tien vrouwelijke werknemers is door de economische crisis harder gaan werken. Dat blijkt uit een enquête van het human resourcesbedrijf SD Worx. In die groep zegt zelfs twee op drie vrouwen...
Lees meer...
Klokkenluiders worden beter beschermd
Klokkenluiders bij de rijksoverheid en de politie krijgen een betere bescherming. Een misstand kan voortaan vertrouwelijk worden gemeld bij een vertrouwenspersoon. Klokkenluiders die willen procederen...
Lees meer...
Ziekte en privacy
Werkgevers hebben een zeker recht op informatie over de ziekte van hun medewerkers. Aan de andere kant heeft de werknemer recht op bescherming van zijn privacy.Wat is nu precies privé en wat niet? ...
Lees meer...
Hier klikken